Lymfterapi

Varje år drabbas flera människor i Sverige av olika sorters ödem. Bland dessa är förmodligen lymfödem och lipödem de mest kända sjukdomarna. Här går vi kort igenom vad just lymfödem och lipödem är samt hur sjukdomarna kan behandlas med hjälp av lymfterapi.

Lymfödem – en bestående svullnad

Om du har drabbats av en svullnad som inte vill ge med sig gäller det att vara uppmärksam eftersom det är ett tecken på att du kan ha drabbats av lymfödem. Det finns olika orsaker till varför lymfödem uppstår – det kan vara följden av hjärt- kärl, njur- och endokrina sjukdomar men det kan också vara på grund av insektsbett, kirurgi, högt blodtryck eller borrelia.

Lymfödem är kort och gott en bestående svullnad och alla kroppsdelar kan drabbas. Men främst drabbas ben och armar. Anledningen till svullnaden har att göra med ett dåligt avflöde av lymfvätska genom lymfsystemet. Just lymfödem går inte att bota i dag – däremot kan sjukdomen behandlas med hjälp av lymfterapi.

Läs mer utförligt om Lymfödem här.

Lipödem – förstorade fettceller

Lipödem drabbar främst kvinnor och det brukar bryta ut i samband med hormonell förändring. Det kan till exempel vara i samband med pubertet, graviditet eller klimakteriet. Sjukdomen innebär att det inträffar en kronisk störning i fettvävnaden. Personer som drabbas av lipödem kommer att märka hur fettcellerna i kroppen blir större genom att omfånget ökar kring höfter, lår och skinkor.

Läs mer utförligt om Lipödem här.

Behandla med lymfterapi

Genom lymfterapi hjälper sjuka personer lymfsystemets arbete och underlättar transporten av vätska och övriga slaggprodukter bort från drabbade vävnader. Behandling med lymfterapi är en kombination av fem delar och kallas för KFÖ vilket står för Kombinerad Fysikalisk Terapi.

  • Del 1: Den första delen i lymfterapi bygger på djupandning som innebär att du utvidgar bröstkorgen. I samband med djupandningen kommer lymfkärlen också att expandera varpå lymfvätskan sugs in från kärlen som är längre bort. I och med tryckförändringen kommer pumptakten hos lymfkärlen öka.
  • Del 2: Den andra delen består av MLD som står för manuellt lymfdränage. Detta är en speciell typ av massage som sker i lugn takt för att lymfkärlen ska pumpa bättre så att fettväv och bindväv runt svullnaden löses upp. Massagen hjälper också till att stimulera nya lymfkärl som kan växa i skadad vävnad.
  • Del 3: I den tredje delen finns rörelseövningar så som exempelvis vattengymnastik, promenader, stavgång och qigong.
  • Del 4: Lymfterapi innefattar även kompression. I samband med intensivbehandling används både bandagering och speciella kompressionsstrumpor. Det är viktigt att kompressionen är perfekt – den får inte stänga lymfflödet. Enbart kompression hjälper inte till att öka lymfflödet om det inte sker i kombination med övriga delar i lymfterapin.
  • Del 5: Den sista delen i lymfterapin är hudvård som bidrar till att minska risken för infektioner i samband med ödem.
Dela denna sida:
  •  
  •  
  •  
  •